Viljelijäomisteisuus luo vakaan pohjan JEPOn toiminnalle

Pohjanmaalaisten viljelijöiden omistaman JEPOn perunatuotteet valmistetaan lähialueen sopimusviljelytiloilla viljelystä perunasta. Viljelijäomisteisuus ja sopimusviljely luovat vakaan pohjan yrityksen toiminnalle ja ovat tuotteiden korkean laadun tae.

Sopimusviljely varmistaa laadun

JEPO on panostanut vuosien aikana vahvasti raaka-aineiden ja tuotteiden laadun kehittämiseen. Sopimusviljely perustuu etukäteen sovittuihin suunnitelmiin ja laatukriteereihin. Lisäksi viljelijät noudattavat maatalouden tuen myöntämisen vaatimuksia, omavalvontaa sekä viljelyn Laatutarha-ohjeistoa, joka myös auditoidaan. 

JEPOn viljelyneuvoja on viljelijöiden tukena aina siemenperunan ostosta perunan nostoon asti. Kasvukauden aikana tehdään peltotarkastuksia ja sadon kehittymistä seurataan yhteistyössä.  

Kaikki perunaerät analysoidaan JEPOn laboratoriossa. Analyysituloksia käytetään tuotannossa raaka-aineen ohjauksessa, jonka lisäksi niistä saadaan tarkkaa tietoa viljelijöille raaka-aineen laadun kehittämiseksi.

Sopimusviljelys varmistaa raaka-aineen saannin myös hankalina viljelyvuosina, mikä takaa toimitusvarmuuden ja vaikuttaa sitä kautta huoltovarmuuteen.

Viljelijäomisteisuus turvaa toiminnan jatkuvuutta

Viljelijäomisteisuuden vuoksi JEPOlla on hyvä keskusteluyhteys kaikkiin perunatoimittajiin. Yrityksen toiminta perustuu jatkuvuuteen ja arvopohjaan. Perunan tuotantoketju nähdään kokonaisuutena, jossa niin viljelijän kuin myös jalostajan on pärjättävä.

Yksi tärkeimmistä yrityksen arvoista on turvata perunantuotannon jatkuvuus Suomessa. Osa sopimusviljelijöistä viljelee perunaa jo kolmannessa sukupolvessa. Osaamisen siirtyminen sukupolvelta toiselle edistää perunan laatua.

JEPO perunat on jäljitettävissä myyntipakkauksissa olevan viljelijäkoodin perusteella sopimusviljelytilan peltolohkoon asti. Pitkälle kehitetty jäljitettävyystieto on osa tuoteturvallisuutta ja viestii samalla toimittajan luotettavuudesta. 

Lue lisää

JEPO Viljelijäkoodi

JEPO 45 vuotta – matka Suomen syödyimmäksi perunaksi

Kuva: JEPOn sopimusviljelijöitä elokuussa 2021 Jepuan Peltopäivillä. Kuvassa oikealta vasemmalle: Glenn Strengell, Leif-Ole Romar, Simon Forsgård, Nils Julin sekä Jakob Strengell.