JEPO on suomalaisten perunanviljelijöiden omistama yritys, jossa vastuullisuus on osa toimintakulttuuria ja aitoja tekoja. Kestävät toimintatavat ja ympäristötietoisuus ovat yrityksen keskeisiä arvoja, joita on sitouduttu edistämään tuotantoketjun kaikissa osissa suunnitelmallisesti ja pitkällä tähtäimellä.

Lähellä tuotettua suomalaista perunaa

JEPO perunatuotteet valmistetaan suomalaisesta perunasta. Perunat viljellään JEPOn tuotantolaitosten lähellä olevilla sopimusviljelytiloilla ja jatkojalostetaan ammattikeittiöiden käyttöön sopiviksi raaoiksi ja kypsiksi perunatuotteiksi raaka-ainetta ja ympäristöä kunnioittaen.

Sopimusviljely on laadun tae

Perunoiden sopimusviljely perustuu etukäteen sovittuihin suunnitelmiin ja laatukriteereihin. JEPOn viljelyneuvojat tarjoavat ohjausta ja neuvontaa viljelijöille aina siemenperunan ostosta perunan nostoon asti. Osa sopimusviljelijöistä viljelee perunaa jo kolmannessa sukupolvessa, jolloin pitkä viljelykokemus ja -osaaminen varmistavat perunan laatua.

Huolehdimme ympäristöstä

JEPOlla kiinnitetään erityistä huomioita siihen, että raaka-aineiden hankinnan, tuotteiden valmistuksen ja kuljetusten aiheuttamat ilmastovaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Valmiit tuotteet kuljetetaan optimoidusti ja täysin kuormin tukkuihin, jolloin pienennetään kuljetusten aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Lisäksi tuotteiden pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.

Ilmastoystävällisesti biokaasulla valmistettua

Kypsät JEPO perunatuotteet kypsennetään ilmastoystävällisesti biokaasulla tuotetulla höyryllä. Valmistusprosessin sivutuotteina syntyvää kuorijätettä ja perunan solunestettä käytetään biokaasun raaka-aineena ja eläinten rehuna. Näin edistetään aidosti kiertotaloutta.

Teemme vuosittain yli 6600 laatutestiä

JEPOlla tehdään kasvukauden ja varastoinnin aikana sekä ennen tuotteiden käyttöönottoa ja valmiista tuotteista vuosittain yhteensä yli 6600 laatutestiä. JEPOn tuotanto- laitoksille myönnetyt ISO 22 000 -laatusertifikaatti ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti todentavat, että laatu- ja ympäristöasioihin on panostettu yrityksessä sitoutuneesti ja suunnitelmallisesti. Säännölliset auditoinnit takaavat sen, että toimintaa tarkastellaan, arvioidaan sekä kehitetään jatkuvasti.

Edistämme kestäviä valintoja

JEPOn toiminnan kulmakivi on aktiivinen vuoropuhelu asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteisenä tavoitteena on edistää kestävästi tuotettuja ja terveellisiä ruokavalintoja sekä parantaa kotimaisen ruoan arvostusta sekä huolehtia huoltovarmuudesta. Kestävästi tuotettujen, käyttövalmiiden JEPO perunatuotteiden käyttäminen tukee ammattikeittiöiden ilmastotavoitteita, sillä ne auttavat vähentämään ruoanvalmistuksen ilmastokuormitusta ja hallitsemaan tehokkaasti
ruokahävikkiä.

Säilytämme maaseudun elinvoimaisena

JEPO edistää hyvinvointia huolehtimalla vastuullisesti työntekijöistään, työolosuhteista sekä yrityksen kannattavuudesta. Perunan sopimusviljely ja jatko-jalostaminen tuovat työtä ja verotuloja Suomeen sekä luovat työpaikkoja maaseudulle suoraan ja välillisesti, joka auttaa pitämään maaseudun elinvoimaisena. JEPOn vahva tase mahdollistaa toiminnan vakauden ja kehityksen myös huonompina satovuosina. JEPO edistää paikallista hyvinvointia ja vaalii Pohjanmaan alueella perunanviljelyn kulttuuriperinnettä.

© Copyright - JEPO 2022