JEPO

 • Lähiruuan lähde

  Jepualla on pitkät perunanviljelyn perinteet. Sen maaperä soveltuu hyvin perunanviljelyyn ja alue on jo pitkään tunnettu ”perunan valtakuntana”. Suuri osa viljelyalasta sijaitsee Lapuanjoen varrella Jepualla ja Kauhavalla ja joki tarjoaakin suojaa hallaa – tai kuten ennen sanottiin, ”rautaöitä” – vastaan.

 • Sopimusviljely

  Raaka-aineen laatu on perunatuotteissa kaiken A ja O. Sopimusviljely takaa, että pystymme yhdessä viljelijöiden kanssa suunnittelemaan ja kehittämään työtämme pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja asiakaslähtöisesti. Viljelijät voivat investoida peltoihin, koneisiin ja osaamiseensa, sekä pohjustaa tietä seuraavalle perunanviljelijäsukupolvelle. Raaka-aineemme on peräisin viljelijöiltä, jotka tunnemme ja joihin luotamme.

 • Suomalaista perunaa

  Haluamme varmistaa, että jatkossakin on saatavissa suomalaista perunaa. Koko tuotantoketjun pöydästä peltoon on toimittava. Se toimiikin, kun viljelijät ymmärtävät mitä ominaisuuksia keittiöt haluavat ja keittiöt puolestaan ymmärtävät, että Suomesta löytyy taitavia perunanviljelijöitä, jotka pystyvät haluttuja ominaisuuksia tuottamaan. Tällöin on jokainen ketjun lenkki vahva.

 • Tuoteturvallisuus

  Teemme vuosittain noin 6000 testiä, joilla varmistamme raaka-aineen soveltuvuuden lopputuotteen käyttötarkoitukseen.

  Jepuan tehtaalle on myönnetty ISO22000 laatusertifikaatti heinäkuussa 2015, ja Huittisen tehtaalle heinäkuussa 2018. Sertifioitu laatustandardi kertoo asiakkaillemme, omistajillemme, tavarantoimittajillemme, yhteistyökumppaneillemme, viranomaisille ja työntekijöille, että valvomme elintarviketurvallisuutta ja että kehitämme toimintaa jatkuvasti.

 • Kestävä kehitys

  JEPOn tuotanto on kestävää ja sen ympäristövaikutus vähäinen. Sopimusviljelijämme noudattavat maatalouden ympäristötuen myöntämisvaatimuksia. Kaikki sivutuotteet hyödynnetään.

  Kuorimisessa syntyvä kuorimassa käytetään eläinten rehuna ja soluneste hyödynnetään paikallisen biokaasulaitoksen energiantuotannossa. Jätevesi kulkee kahden puhdistamon kautta, ensin omamme ja sitten kunnan.

© Copyright - JEPO 2021