JEPO – mer än 40 år för den inhemska potatisen

JEPO är grundat och ägs av potatisodlarna