JEPO on tutkitusti ilmastoystävällinen valinta

JEPO on selvittänyt perunatuotteidensa ilmastokuormitusta yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Tutkimuksen perusteella JEPO kypsät perunat ovat omassa tuoteryhmässään markkinoiden ilmastoystävällisin vaihtoehto.

– JEPOn toiminnassa vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat keskeisiä arvoja ja ympäristöystävällisyyteen liittyy keskeisesti päästöjen vähentäminen. Ensimmäinen askel päästöjen vähentämiseksi on nykytilanteen kartoitus ja nykyisten päästöjen mittaus. Tutkimuksella halusimme selvittää biokaasun käytön vaikutuksen sekä saada lisätietoa siitä, mitkä ovat suurimmat päästöjemme lähteet tällä hetkellä, kertoo toimitusjohtaja Markus Jussila Jepuan Peruna Oy:stä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemässä hiilijalanjälkilaskelmassa vertailtiin Jepuan tuotantolaitoksessa valmistettavan vakuumipakatun kypsän perunatuotteen ja Huittisten tuotantolaitoksessa valmistettavien raa’an kuoritun ja kuorellisen perunatuotteen kokonaispäästöjä. Hyvät tulokset olivat odotettuja, sillä tuotannossa on tehty panostuksia ympäristöystävällisyyteen.

JEPO perunan hiilijalanjälki

  • JEPO Kypsä perunatuote 27,8 g CO2- ekv./100 g tuotettua perunaa
  • JEPO Raaka perunatuote 19,3 g CO2-ekv./100 g tuotettua perunaa
  • JEPO Raaka kuorellinen perunatuote 12,9 g CO2-ekv./100 g tuotettua perunaa

Laskelmassa otettiin huomioon koko tuotantoketju, johon kuuluvat perunan viljely ja tilan toiminnot,  valmistus, tuotevarasto kuljetuksineen, pakkaukset sekä tuotejakelu.

Biokaasu on pienentänyt hiilijalanjälkeä

JEPO kypsien perunoiden valmistamiseen käytetään energianlähteenä biokaasua ja lisäksi puupellettejä.  Biokaasun käyttö on aloitettu lokakuussa 2018 ja sen osuutta tuotantohöyryn tuotannossa on lisätty asteittain. Yritys on lisäksi osakkaana Jepuan Biokaasu Oy:ssa.

– Olemme halunneet panostaa biokaasun käyttöön, sillä sen tuotannossa pystymme hyödyntämään valmistusprosessin sivutuotteina syntyviä kuorijätettä ja perunan solunestettä biokaasun raaka-aineena. Sivutuotteet toimitetaan Jepuan Biokaasuun, josta saamme biokaasua maanalaisen putken kautta tuotantolaitokseemme höyryntuotantoon. Tämä on oiva esimerkki kiertotaloudesta, toteaa Jussila.

– Haasteena on ollut ainoastaan se, että biokaasun saatavuus vaihtelee jonkin verran vuodenajan mukaan, mutta polttoaineena biokaasu on osoittautunut erittäin puhtaaksi ja toimii hyvin höyryntuotannossa, Jussila jatkaa.

Tutkimus näytti mitkä ovat suurimmat päästöjen aiheuttajat ja mihin voidaan kiinnittää huomiota kun jatkossa päästöjä vähennetään.

– Pyrimme lisäämään biokaasua käyttöä tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan, toteaa Jussila.

JEPO perunatuotteet

JEPO peruna on vastuullinen valinta