KONTAKTUPPGIFTER

  • JEPPO POTATIS AB / JEPUAN PERUNA OY
  • PENSALANTIE 120
    66850 JEPUA
  • info@jepo.fi
  • +358 (0)6 789 8700
    Perunatilaukset: tilaus@jepo.fi

E-fakturor

Vi ber att ni i första hand sänder e-fakturor till oss. Det möjliggör en snabbare faktureringsprocess och säkrare leverans av fakturor, dessutom lägre portokostnader och miljöpåverkan.

Har ni inte möjlighet att sända fakturor elektroniskt kan de sändas via e-post till: info[at]jepo.fi

Per post sänds fakturorna till: JEPO, Pensalavägen 120, 66850 JEPPO

Teknisk data för e-fakturering

Företagets uppgifter
Namn: Jeppo Potatis Ab-Jepuan Peruna Oy
FO-nummer: 0183001-4

Operatörsuppgifter
E-fakturaadress: 003701830014
Förmedlarkod: 003721291126
Operatör: Maventa

ADMINISTRATION

Markus Jussila
VD

markus.jussila[at]jepo.fi
050-3740757

Tomas Manderbacka
Ekonomiansvarig, i samarbete med Rantalainen

050-3395098
tomas[at]jepo.fi

FÖRSÄLJNINGSCHEFER

Annamari Nummi
Västra Finland, Mellersta Finland, Österbotten

044-389 8710
annamari.nummi[at]jepo.fi

Teemu Alppi
Södra Finland, Östra Finland, Norra Finland

050-516 4355
teemu.alppi[at]jepo.fi

EKONOMI OCH KUNDTJÄNST

Annica Nylund
Fakturering och reskontra

050-3430331
annica[at]jepo.fi

Tiina Kujala
Kundtjänst, tillverkningslogistik, personalärenden

044-3898716
tiina[at]jepo.fi

RÅVAROR

Olav Nylund
Odlarsamarbete, råvara

046-9207082
olav[at]jepo.fi

SERVICE

Mats Norrgård
Service

044-3898701
Mats.norrgard[at]jepo.fi

UTVECKLING

Johan Häggman
Utvecklingschef

johan.haggman[at]jepo.fi

Charlotta Pihlajamäki
Kvalitetschef

050 5999958
charlotta.pihlajamaki[at]jepo.fi

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Alf Dahlström
Produktionschef, Jepo

050-4626043
alf[at]jepo.fi

© Copyright - JEPO 2022