Utvärdering av odlarskolning – Viljelijäkoulutuksen arviointi (04/2016)

1/4

Arvioi päivän esitykset asteikkolla 1 – 5, missä 1 on huono ja 5 erittäin hyvää.
Bedöm dagens presentationer på en skala från 1 till 5, där 1 är dåligt och 5 är mycket bra.

Johan Willman

Dennis Grönroos

Mikael Brännback

Muuta - Annat

Sending